Quality Manager- Sweden

Location
Sweden
Salary
£4000.00 - £8000.00 per month
Posted
21 Sep 2016
Closes
19 Oct 2016
Ref
11396DKI
Contact
Daniel Killeen
Function
Quality Control
Job Type
Contract

QA/QC (Quality) Manager is required to work on a major new project within Sweden. This is a full time and long term opportunity to work with a very large specialist contractor and alongside a national end client for the delivery of one of the regions largest civil construction projects within tunneling.

The role offers a chance to join a large international contractor who are fast growing in the region and have a strong portfolio of on-going international projects. The manager should speak fluent Swedish with knowledge of local standards and construction processes.

The Quality manager will have a proven track record working on large civil construction projects with a focus on site based activities including testing, inspection, safety, instruction, installation and reporting.

They should have worked in similar roles managing small teams and ideally have worked with large European Contractors in Sweden.

Ideal candidates will have a degree or equivalent quality qualifications. They should be recognised by local authorities and have all relevant certificates and training to manage construction quality.

The package will be a competitive salary, annual bonus, accommodation when on site and the opportunity to progress to more senior standing within the business in a short time.

_______________________________________________

QA / QC (Quality) Manager krävs för att arbeta på ett nytt stort projekt inom Sverige. Detta är en heltid och lång sikt möjlighet att arbeta med en mycket stor specialist entreprenör och vid sidan av en nationell slutkunden för leverans av en av de regioner största anläggningsprojekt inom tunnel.

Rollen erbjuder en chans att delta i en stor internationell entreprenör som är snabbväxande i regionen och har en stark portfölj av pågående internationella projekt. Chefen bör tala flytande svenska med kunskap om lokala standarder och byggprocesser.

Kvalitetsansvarig har en meritlista som arbetar på stora anläggningsprojekt med fokus på plats baserade aktiviteter inklusive provning, inspektion, säkerhet, instruktion, installation och rapportering.

De bör ha arbetat i liknande roller som förvaltar små grupper och helst har arbetat med stora europeiska entreprenörer i Sverige.

Idealiska kandidater kommer att ha en examen eller likvärdig kvalitet kvalifikationer. De bör erkännas av de lokala myndigheterna och har alla relevanta certifikat och utbildning för att hantera konstruktion kvalitet.

Paketet kommer att vara en konkurrenskraftig lön, årlig bonus, boende när på plats och möjlighet att utvecklas till mer högre stående inom verksamheten på kort tid.

Vänligen kontakta d.killeen @ ewirecruitment.com och skicka en aktuell kopia av ditt CV tillsammans med kontaktuppgifter, dina löneanspråk och din uppsägningstid.

EWI är ett internationellt konsultföretag med fokus på Search & Selection av världens ledande bygg- och anläggningspersonal. Vi är specialiserade på att rekrytera expats och lokala experter för större infrastruktur och bygga projekt över hela världen.

Please contact d.killeen @ewirecruitment.com and send an up to date copy of your CV along with contact details, your salary requirements and your notice period.

ewi is an international consultancy focused on the search & selection of the Worlds leading engineering and construction professionals. We specialize in recruiting expats and local experts for major infrastructure and build projects across the globe.