Senior Engineer – Structures

Location
Wales
Salary
£28,221 ‐ £32,233 p.a.
Posted
06 Jun 2018
Closes
19 Jun 2018
Ref
S‐NST‐EN006
Specialism
Structural
Level
Senior

Senior Engineer – Structures


Post Reference: S‐NST‐EN006 

Grade H, SCP 31 ‐ 36  £28,221 ‐ £32,233 p.a.

Neighbourhood Services and Transport

Location: Various

Permanent / Temporary: Permanent 


Closing Date: 19.06.18 17:00


Further Information

Days / Hours of Work
5 days / 37 hours


Brief Description of Post

To assist the Principal Engineer Structures in the delivery of all professional and technical services relating to structures and asset management.

DBS Check Required: None

For Further Information Contact: Michael Clogg / Clive Moon  02920 673200


Uwch Beiriannydd – Strwythurau

Cyfeirnod y swydd: S‐NST‐EN006 

Gradd H, PCG 31 ‐ 36  £28,221 ‐ £32,233 y.f.

Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth 

Lleoliad: Amrywiol 

Parhaol / Dros Dro:  Parhaol

Dyddiad cau: 19.06.18 17:00


Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

5 niwrnod / 37 awr 

Disgrifiad byr o’r swydd


Cefnogi’r Prif Beiriannydd Strwythurau yn y gwaith o ddarparu'r holl wasanaethau proffesiynol a thechnegol yn ymwneud â rheoli asedau a strwythurau. 


Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Dim 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Michael Clogg / Clive Moon  02920 673200