Principal Engineer ‐ Structures

Location
South Wales
Salary
£37,107 ‐ £40,858 p.a.
Posted
06 Jun 2018
Closes
19 Jun 2018
Function
Engineer, Principal
Level
Principal

Principal Engineer ‐ Structures 

Post Reference: S‐NST‐EN003 

Grade J, SCP 41 ‐ 45  £37,107 ‐ £40,858 p.a.

Neighbourhood Services and Transport

Location: Various

Permanent / Temporary: Permanent 

Closing Date: 19.06.18 17:00


Further Information

Days / Hours of Work
Monday to Friday 37 hours per week


Brief Description of Post
To support the Engineering Manager Environment in leading and managing delivery of all professional and technical services relating to structures and asset management.


DBS Check Required: None


For Further Information Contact: Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Michael Clogg / Emma Reed 02920 673200 / 02920 673264


Seilwaith ‐ Prif Beiriannydd

Cyfeirnod y swydd: S‐NST‐EN003

Gradd J, PCG 41 ‐ 45  £37,107 ‐ £40,858 y.f.

Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth
Lleoliad: Amrywiol 
Parhaol / Dros Dro: Parhaol 


Dyddiad cau: 19.06.18 17:00
 
Gwybodaeth bellach
Diwrnodau / Oriau Gwaith
Dydd Llun i Ddydd Gwener 37 Awr Yr Wythnos 
Disgrifiad byr o’r swydd
Cefnogi'r Rheolwr Peirianneg ‐ Amgylchedd drwy arwain a rheoli’r gwaith o gyflenwi'r holl wasanaethau proffesiynol a thechnegol yn ymwneud ag adeiledd a rheoli asedau.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Dim 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Michael Clogg / Emma Reed
02920 673200 / 02920 673264