Neighbourhood Manager (Highway Maintenance)

Location
South Wales
Salary
£40,858 ‐ £44,697 p.a
Posted
20 Jun 2018
Closes
03 Jul 2018
Job Type
Permanent
Level
Manager

Neighbourhood Manager (Highway Maintenance) 

Post Reference: S‐NST‐NS004

Grade K, SCP 45 ‐ 49  £40,858 ‐ £44,697 p.a.


Neighbourhood Services and Transport
Location: Various
Permanent / Temporary: Permanent 
Closing Date: 03.07.2018 17:00
Further Information
Days / Hours of Work
5 days / 37 hours
Brief Description of Post
To manage Highway Maintenance Services. To cover for other Neighbourhood Managers as needed.
DBS Check Required: None
For Further Information Contact: Colin Smith / Emma Reed 02920 673220 / 02920 673264


Rheolwr Cymdogaeth (Cynnal a Chadw Priffyrdd)

Cyfeirnod y swydd: S‐NST‐NS004

Gradd K, PCG 45 ‐ 49  £40,858 ‐ £44,697 y.f.


Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth
Lleoliad: Amrywiol
Parhaol / Dros Dro: Parhaol
Dyddiad cau: 03.07.2018 17:00
 
Gwybodaeth bellach
Diwrnodau / Oriau Gwaith
5 niwrnod / 37 awr
Disgrifiad byr o’r swydd
Rheoli tasgau’r Gwasanaethau Cymdogaeth sy’n ymwneud â phriffyrdd. Cyflenwi dros Reolwyr Cymdogaeth eraill yn ôl yr angen 
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Dim
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Colin Smith / Emma Reed 02920 673220 / 02920 673264

Similar jobs

Similar jobs