Lead Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade 7 (£28,221 to £32,233)
Posted
03 Dec 2018
Closes
04 Jan 2019

Cardiff Council.

Planning, Transport & Environment Directorate.

Assets, Engineering & Operations.

 

Lead Officer (Capital Programme Delivery) – Grade 7 (£28,221 to £32,233)

 

Post Ref. EN50255457                                                                      

An opportunity has arisen for an engineer in Cardiff Council’s highway assets team within the Planning, Transport and Environment directorate.

We are looking for a suitably qualified, experienced and enthusiastic highway engineer to help us prepare and deliver the Councils annual capital highway improvement programme.

The successful applicant will demonstrate relevant engineering experience; a good knowledge of contract preparation and management (ideally NEC3 or NEC4), experience of site supervision, preparing bills of quantities and an understanding of CDM; together with strong written and verbal communication skills and the ability to manage a varied and challenging delivery programme.

For further information or informal discussion about this post please contact Gareth Jones, Section Leader, PROW & Assessment on (029) 22 330232.

Closing date: 4th January 2019.

Cyngor Caerdydd.

Y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd.

Asedau, Peirianneg a Gweithrediadau.

 

Swyddog arweiniol (Cyflenwi’r Rhaglen Gyfalaf) – Gradd 7 (£28,221 i £32,233)

Rhif Cyfeirnod. EN50255457                                                                               

Mae cyfle wedi codi i beiriannydd yn nhîm asedau priffyrdd Cyngor Caerdydd o fewn y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd.

Rydym yn chwilio am Beiriannydd Priffyrdd cymwysedig, profiadol a brwdfrydig i’n helpu i baratoi a chyflawni rhaglen flynyddol y Cyngor i wella priffyrdd y brifddinas.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos profiad peirianneg berthnasol; gwybodaeth dda am baratoi a rheoli contractau (yn ddelfrydol NEC3 neu NEC4), profiad oruchwylio safle, paratoi rhestrau meintiau a dealltwriaeth o CDM; ynghyd â sgiliau da iawn o ran cyfathrebu’n ysgrifenedig ac ar lafar, a’r gallu i reoli rhaglen gyflawni amrywiol a heriol.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Gareth Jones, Arweinydd Adran, Hawliau Tramwy Cyhoeddus ac Asesu ar (029) 22 330232.

Dyddiad cau: 4 Ionawr 2019.

Similar jobs

Similar jobs